Øvelser Indskoling

Her på siden finder du seks korte film med øvelser målrettet elever i 1. – til 3. klasse.

Formål

Øvelsernes overordnede formål er at lære unge at komme i kontakt med egne tanker, følelser og krop, og derved virke stressdæmpende og sanseintegrerende.

Med udgangspunkt i øget kropsbevidsthed sætter øvelserne fokus på bevidsthed og opmærksomhed om vejrtrækningsform og rytme, samt tilgang til at samle tankerne om én ting ad gangen ved at lytte til kroppens signaler.

Der trænes ligevægt og uligevægt i kroppen, tilgang til at være i nuet, afspænding/spænding, og det trænes at skabe god og stabil jordforbindelse.

Samarbejdsøvelserne sigter derudover mod at styrke den enkeltes kontakt med andre og empati over for sig selv og andre, for at skabe øget koncentration, ro og styrke klassefællesskabet.

Tid

Filmene er korte og varer fra halvandet minut til ca. fire minutter.

Inden I laver øvelserne

Tal med børnene om de øvelser, som I skal til at lave sammen, inden programmet sættes i gang. Se fx voxpoppen som optakt til øvelserne og tal sammen om børnenes forståelse og oplevelse af begrebet stress i forhold til deres hverdag.

Anvendelse

Øvelserne kan anvendes i både faglige og understøttende sammenhænge i løbet af skoledagen. Brug dem, fx når eleverne har brug for en pause, som optakt til eller som afslutning på en lektion.

Film og øvelser kan desuden anvendes i forbindelse med et trivselsforløb.

Øvelserne kan anvendes uafhængigt af hinanden, men vi anbefaler at se dem alle igennem og læse instruktionerne, inden I går i gang.

Afslut øvelserne med langsomt at komme op at stå i en cirkel, hold hinanden i hånden, stræk armene langsomt op mod loftet, træk vejret ind og sænk armene ned og pust ud. Gentages nogle gange.

Redskaber

Måtte eller håndklæde til hver elev. Bløde bolde. Vatstykker. Afspændingsmusik.

Tip!

Det er altid en god ide at give god tid til at afslutte programmet/øvelserne stående i en cirkel med mulighed for at se hinanden. Brug gerne et par minutter på at stå helt stille, at have fokus på sin krop og hinanden og fokus på at skabe god jordforbindelse – grounding –  inden eleverne skal videre til næste aktivitet. Spørg evt. til øvelserne. Hvad var godt/skidt, let/svært, sjovt/mærkeligt. Få en dialog i gang om det at mærke og fornemme krop og vejrtrækning.

Supplerende øvelser

Supplerende øvelser og henvisninger til supplerende litteratur finder du i menupunktet ”Lærervejledning”.

Opvarmning/væk kroppen

  • Stå i en rundkreds med let afstand mellem benene.
  • Ryste kroppen, løsne musklerne.
  • Lette stræk mod loftet.

Formål
Skabe god jordforbindelse, mærke kroppen, opmærksomhed på egen deltagelse i en gruppe, sansestimulering af muskel/led sansen.

Øvelse 1)
Vejrtrækning siddende

  • Vejrtrækning ind gennem næsen, ud gennem munden.
  • Vejrtrækning samtidig med let stræk mod loft og udånding med lyd. 

Formål
Fokus på rolig vejrtrækning, ’være i nuet’, sansestimulering af stillings-og følesansen.

Øvelse 2)
Vejrtrækning liggende

  • Forestil dig, at du dufter (snuser ind) til en frisk buket blomster, som du holder i den ene hånd. Forestil dig, at du puster et lys ud, som du holder i den anden hånd. Skift mellem at dufte ind og puste ud. 

Formål
Fokus på vejrtrækning og vejrtrækningsrytme, visualisering, sansestimulering.

Øvelse 3)
Ryg/skulderstræk, rygliggende

  • Stræk armene op over kroppen, tæl til fem, pust ud, før armene tilbage langs kroppen.

Formål
Afspænding, kropsbevidsthed, vejrtrækningsrytme

Øvelse 4)
2 og 2. Hoved på mave

  • Samarbejdsøvelse, hvor den ene ligger med hovedet på den andens mave, og mærker åndedrættet/maven bevæge sig. Skift efter tur. Understøt med rolig musik. 

Formål
Samarbejde, øget kropsbevidsthed, fokus på vejrtrækningsrytme, vente på tur, sansestimulering af stillings- føle og høresansen.

Øvelse 5)
2 og 2, Massage med bløde bolde

  • Den ene ligger og slapper af, den anden masserer. Skift mellem blide og hårde rul/tryk med bolden. Skift efter tur. Understøt med rolig 

Formål
Samarbejde, vente på tur, øget kropsbevidsthed, fokus på vejrtrækningsrytme og opfattelse af berøring, sansestimulation

Øvelse 6)
Puste til vatstykker

  • Hver elev får et lille vatstykke udleveret, holder det i hånden, og puster så skiftevis blidt og hårdt til vattet og ser det flyve af sted. 

Formål
Fokus på vejrtrækning og vejrtræningsmekanismer, gruppedynamik, balancetræning, sansestimulering.