Øvelser udskoling

Her på siden finder du seks korte film med øvelser målrettet elever i 7. – til 9. klasse.

Formål

Øvelsernes overordnede formål er at lære unge at komme i kontakt med egne tanker, følelser og krop, og derved virke stressdæmpende og sanseintegrerende.

Med udgangspunkt i øget kropsbevidsthed sætter øvelserne fokus på bevidsthed og opmærksomhed om vejrtrækningsform og rytme, samt tilgang til at samle tankerne om én ting ad gangen ved at lytte til kroppens signaler.

Der trænes ligevægt og uligevægt i kroppen, tilgang til at være i nuet, afspænding/spænding, og det trænes at skabe god og stabil jordforbindelse.

Samarbejdsøvelserne sigter derudover mod at styrke den enkeltes kontakt med empati over for sig selv og andre, for at skabe øget koncentration, ro og styrke klassefællesskabet.

Tid

Filmene er korte og varer fra halvandet minut til ca. fire minutter.

Anvendelse

Øvelserne kan anvendes i både faglige og understøttende sammenhænge i løbet af skoledagen. Brug dem fx når eleverne har brug for en pause, som optakt til eller som afslutning på en lektion.

Film og øvelser kan desuden anvendes i forbindelse med et trivselsforløb, eller hvis I arbejder med emnet stress i skolen.

Øvelserne kan anvendes uafhængigt af hinanden, men vi anbefaler at se dem alle igennem og læse instruktionerne, inden I går i gang.

Afslut øvelserne med langsomt at komme op at stå i en cirkel, hold hinanden i hånden, og slip efterfølgende. Stræk armene langsomt op mod loftet, træk vejret ind og sænk armene ned og pust ud. Gentages nogle gange.

Redskaber

Måtte eller håndklæde til hver elev.

Tip!

Det er altid en god ide at give god tid til at afslutte programmet/øvelserne stående i en cirkel med mulighed for at se hinanden. Brug gerne et par minutter på at stå helt stille, at have fokus på sin krop og hinanden og fokus på at skabe god jordforbindelse – grounding –  inden eleverne skal videre til næste aktivitet. Spørg evt. til øvelserne. Hvad var godt/skidt, let/svært, sjovt/mærkeligt. Få en dialog i gang om det at mærke og fornemme krop og vejrtrækning.

Supplerende øvelser

Supplerende øvelser og henvisninger til supplerende litteratur finder du i menupunktet ”Lærervejledning”.

Opvarmning/grounding

 • Stå i en rundkreds, men god afstand mellem benene.
 • Vægtoverføring fra ben til ben.
 • Sidebøjning fra side til
 • Lige fordelt vægtbæring over begge fødder.
Øvelse 1)
Bevægelighedsøvelse for skulder/nakke/ryg

 • Rul forover, helt ned mod gulvet, og ret langsomt op.
 • Rund skiftevis ryggen og stræk ryggen.
 • Tænk på vejrtrækningen og gentag øvelserne samtidig med, at vejret. Trækkes aktivt ind gennem næsen og ud gennem munden.
Øvelse 2)
Afspænding af mave, ryg/lænd; rygliggende på gulv

 • Hver elev ligger på ryggen på måtte eller håndklæde, fokuser på vejrtrækning og træk vejret aktivt ind/ud
 • Før den ene hånd op på maven, ovenpå navlen, og mærk mavens bevægelser
 • Før langsomt knæene op mod brystet, træk vejret ind, pres lænden ned mod underlaget og pust langsomt ud, mens knæene glider tilbage mod gulvet
 • Slut med et par lange stræk og sidebøjninger liggende
Øvelse 3)
Spejløvelse 2 og 2

 • Sid overfor hinanden
 • Den ene laver bevægelser med først den ene hånd, så den anden og til sidst begge hænder, mens den anden følger efter. Skift til slut. Kan understøttes af rolig musik.
Øvelse 4)
Opmærksomhedsøvelse 2 og 2 ( den ene er 1), den anden er 2))

 • Sid overfor hinanden.
 • 1) Krydser og folder hænderne. 2) Peger nu på en finger hos 1, der forsøger at vippe med netop den finger. Skift til slut.
Øvelse 5)
Massage 2 og 2; ’De fire årstider’

 • Den ene ligger på maven på gulv eller måtte, den anden masserer fra nakke/skulder og nedefter.
 • Massér på skift de fire årstider ind i kroppen, skiftevis sommer, efterår, vinter og forår
 • Skift efter tur
 • Slut med nogle langsomme lange stræk for hele kroppen inden der byttes