Viden om stress

 

Stress rammer et stort antal skolebørn i det postmoderne samfund, som det vi har i dag. Det kommer ofte til udtryk i elevernes adfærd og mistrivsel og kan betyde en risiko for, at barnet udvikler psykosomatiske og psykosociale lidelser. Svært håndterbart for dem selv, deres forældre og de voksne, der arbejder med børn og unge i skolen.

Stress hos skolebørn kan skyldes flere forhold, f.eks. problemer i familien, mobning i skolen og en følelse af for store krav fra omverdenen, som kan være vanskeligt at tackle. Symptomer på stress kan hos barnet eller den unge være ondt i maven, hovedpine, infektioner eller udvikling af koncentrations- og indlæringsbesvær, frustration og fjendtlighed, som på længere sigt kan gøre børn og unge både nedtrykte og deprimerede.

Hvert femte barn er ifølge Verdensorganisationen WHO berørt af stress, og tallet er stigende. Derfor er det vigtigt at være med til at forebygge stress i skolen og at få indsigt i symptomer på stress hos børn og unge, så man som voksen og som kammerat kan yde den nødvendige hjælp og støtte til den, der føler sig stresset.

Stress skal tages alvorligt

Hvert år indlægges cirka 60 børn med funktionelle lidelser på Odense Universitetshospital. En funktionel lidelse er fysiske symptomer på sygdom, men hvor der ikke kan påvises en fysisk sygdom.

“Børnene har typisk været dårlige længe inden indlæggelsen, og ofte har de forsømt skolen, mens symptomerne er blevet værre. De er presset over evne og er meget forpinte, når vi modtager dem,” fortæller Karin Lassen, der er overlæge på børneafdelingen på Odense Universitetshospital.

Læs mere om stress hos børn og unge

http://www.magasinet-sundhed.dk/sundhed/artikler/mange-boern-udvikler-stress/

Stress rammer et stort antal skolebørn i det post-moderne samfund, som det vi har i dag.
Det kommer ofte til udtryk i elevernes adfærd og mistrivsel og kan betyde en risiko for, at barnet udvikler psykosomatiske og psykosociale lidelser. Svært håndterbart for dem selv, deres forældre og de voksne, der arbejder med børn og unge i skolen.

Stress hos skolebørn kan skyldes flere forhold, f.eks. problemer i familien, mobning i skolen og en følelse af for store krav fra omverdenen, som kan være vanskeligt at tackle.

 

Symptomer på stress kan hos barnet eller den unge være ondt i maven, hovedpine, infektioner eller udvikling af koncentrations- og indlærings-besvær, frustration og fjendtlighed, som på læn-gere sigt kan gøre børn og unge både ned-trykte og deprimerede.

Hvert femte barn er ifølge Verdensorganisationen WHO berørt af stress, og tallet er stigende.
Derfor er det vigtigt at være med til at forebygge stress i skolen og at få indsigt i symptomer på stress hos børn og unge, så man som voksen og som kammerat kan yde den nødvendige hjælp og støtte til den, der føler sig stresset.

 

Stress skal tages alvorligt

Hvert år indlægges cirka 60 børn med funktionelle lidelser på Odense Universitetshospital.
En funktionel lidelse er fysiske symptomer på syg-dom, men hvor der ikke kan påvises en fysisk sygdom.

“Børnene har typisk været dårlige længe inden indlæggelsen, og ofte har de forsømt skolen, mens symptomerne er blevet værre. De er presset over evne og er meget forpinte, når vi modtager dem,” fortæller Karin Lassen, der er overlæge på børne-afdelingen på Odense Universitetshospital.

Læs mere om stress hos børn og unge:
http://www.magasinet-sundhed.dk/sundhed/artikler/mange-boern-udvikler-stress/